Tìm hiểu về SSL/chứng chỉ số

Tìm hiểu về SSL/chứng chỉ số

Trong thời đại phát triển của Internet, thông tin khách hàng (thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng...gọi chung là client) càng cần được bảo mật tốt hơn. Trong quá trình thực hiện giao dịch giữa máy tính, điện thoại khách hàng với máy chủ (server). Các hacker có thể nắm được các thông tin khách hàng (man in the middle attack) nếu như xâm nhập thành công trong quá trình tương tác giữa client - server.

Minh hoạ tấn công nghe trộm thông tin - man in the middle

Chính vì thế giao thức SSL (viết tắt Sercure Socket Layer) đã được ra đời nhằm xác thực client, xác thực server và mã hoá đường truyền giữa client - server. Điều này làm cho hacker gần như không thể lấy cắp thông tin được.

 

Leave a comment