Frontend / UI Developer

Frontend / UI Developer

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN 13th payment, premium healthcare flexible working time, regular performance review, english training You will use the latest technology, working on innovative solutions.

Lập Trình Game C++

Lập Trình Game C++

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Thưởng lương tháng 13 Mua BHXH và BHYT cho người lao động Xét tăng lương mỗi năm một lần

Chuyên Viên Tư Vấn Triển Khai Phần Mềm ERP (Mức Lương từ 500 - 1000 USD)

Chuyên Viên Tư Vấn Triển Khai Phần Mềm ERP (Mức Lương từ 500 - 1000 USD)

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN lương tháng 13 tham gia các hoạt động du lịch... thưởng nếu đạt hiệu suất cao trong công việc

Nhân Viên Marketing - Sale

Nhân Viên Marketing - Sale

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Lương chính 7-10 triệu (+ Lương doanh thu nếu có). Thử việc đạt 85% lương chính. Chế độ Phúc lợi (Bảo hiểm + Công đoàn Thưởng khác & Lương Tháng 13 (Theo quy định của công ty)

1
Bạn cần hỗ trợ?