Kế toán tổng hợp đi làm ngay

Kế toán tổng hợp đi làm ngay

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
Tham gia BHXH, Chế độ nghỉ mát, ngày lễ, tết, hiếu, hỉ
Cơ hội thăng tiến

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 
Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp
- Kiểm tra, phát triển, hiệu chỉnh nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành
- Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu qủa trong việc sử dụng vốn.
- Hướng dẫn, Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán
- Kiểm soát các nghiệp vụ về thuế theo Luật Quản lý thuế
2. Thực hiện công tác lập các báo biểu kế toán, thống kê, báo cáo tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty. Lưu trữ
- Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản.
- Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu
- Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.
3. Các báo cáo khác theo yêu cầu
 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 
• Giới tính : Nữ
• Độ tuổi : Từ 22 -> 45
• Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
• Kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán trong doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ , ít nhất 02 năm giữ vị trí Kế toán tổng hợp.
• Kỹ năng quản lý, điều hành tốt.
• Kiến thức cần thiết: Hiểu biết pháp luật: Luật Kế toán; Luật Doanh nghiệp; Luật lao động; Luật thuế GTGT, TNCN, TNDN và các văn bản Pháp luật liên quan.
• Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh.

Leave a comment